Kodeks cywilny - KSIĘGA TRZECIA - Zobowiązania - TYTUŁ IV Skreślony

Kodeks cywilny - KSIĘGA DRUGA - Własność i inne prawa Rzeczowe - TYTUŁ IV Skreślony

Art. 397 
(skreślony).
Art. 398 
(skreślony).
Art. 399 
(skreślony).
Art. 400 
(skreślony).
Art. 401 
(skreślony).
Art. 402 
(skreślony).
Art. 403 
(skreślony).
Art. 404 
(skreślony).