Listopad: Prawo - w skrócie

Zestawienie aktów prawnych, które ukazały się w listopadzie 2007 r.

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 października  2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz.U. nr 195, poz. 1410) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U. nr 35, poz. 217, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2007 roku w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. nr 201, poz. 1447) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. nr 42, poz. 386, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 202, poz. 1463) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 96 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006 nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 października  2007 roku w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008 (Dz.U. nr 205, poz. 1491) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 16a ust. 8 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 2005 nr 244, poz. 2081, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 2007 roku w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 roku (Dz.U. nr 214, poz. 1570) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 4 ustawy z 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2007 roku w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. nr 214, poz. 1581) – akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 40d ust. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. nr 42, poz. 386, z późn. zm.).

 

Biuletyn Informacyjny ARR Grudzień 2007