Wrzesień: Prawo - w skrócie

Zestawienie obejmuje akty prawne, które ukazały się we wrześniu 2007 r.

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia 2007 roku w sprawie maksymalnej wielkości  indywidualnej  ilości  referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę (Dz. U. nr 158, poz. 1112)- akt ten został wydany na podstawie delegacji  ustawowej  zawartej  w  art.23b ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2005, nr 244, poz. 2081, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało   się   rozporządzenie   Rady Ministrów  z  21  sierpnia  2007  roku w  sprawie  maksymalnej  stawki  płatności  dla  producentów  surowca  tytoniowego (Dz. U. nr 159, poz. 1115) - akt ten został wydany na podstawie delegacji  ustawowej  zawartej  w  art.33f  ust.  7  ustawy  z  19  grudnia  2003 roku  o  organizacji  rynków  owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. nr 223, poz. 2221, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 sierpnia 2007 roku w   sprawie   szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw  ciekłych  i  biopaliw  ciekłych  (Dz. U. nr 159, poz. 1121) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 5 ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach  i  biopaliwach  ciekłych  (Dz.U. nr 169, poz. 1199, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 sierpnia 2007 roku w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z  krajowej  gwarantowanej  ilości  długiego  włókna  lnianego  do  krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna  lnianego  lub  włókna  konopnego w roku gospodarczym 2005/2006 (Dz.U. nr 159, poz. 1126) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 12 pkt 3 lit. b ustawy z 20 grudnia 2002 roku o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 240, poz. 2059, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 sierpnia   2007   roku   zmieniające   rozporządzenie  w  sprawie  współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego,  krótkiego  włókna  lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i  konopi  włóknistych  na  rok  gospodarczy 2005/2006 (Dz. U. nr 159, poz. 1127) - akt ten został wydany na podstawie  delegacji  ustawowej  zawartej w art. 12 pkt 1 lit. b ustawy z 20 grudnia  2002  roku  o  organizacji  niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 240, poz. 2059, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 sierpnia 2007 roku w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w  nadmiernej   wysokości (Dz. U. nr 160, poz. 1132) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej  zawartej  w  art.  33f  ust.  5 ustawy z 19 grudnia 2003 roku o organizacji  rynków  owoców  i  warzyw, rynku  chmielu,  rynku  tytoniu  oraz rynku  suszu  paszowego  (Dz.  U.  nr 223, poz. 2221, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia  2007  roku  w  sprawie  rejestrów prowadzonych   przez   wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz. U. nr 164, poz. 1167) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 16 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 2007 roku o  płatnościach  do  gruntów  rolnych i  płatności  cukrowej  (Dz.  U.  nr  35, poz. 217, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zakresu i metod kontroli wykorzystania i przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie (Dz. U. nr 168, poz. 1180) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. nr 35, poz. 217, z późn. zm.).

 

Biuletyn Informacyjny ARR Październik 2007