Ustawa o ochronie zwierząt - Rozdział 5

Ustawa o ochronie zwierząt - Rozdział 5 (uchylony)Art. 19
(uchylony).
Art. 20
(uchylony).