Ustawa o ochronie zwierząt - Rozdział 9

Ustawa o ochronie zwierząt - Rozdział 9 (uchylony)Art. 28
(uchylony).
Art. 29
(uchylony).
Art. 30
(uchylony).
Art. 31
(uchylony).
Art. 32
(uchylony).