Ustawa o podatku rolnym - Rozdział 3

Ustawa o podatku rolnym - Rozdział 3


(skreślony)
 
Art. 7
 
(skreślony).
 
Art. 8
 
(skreślony).
 
Art. 9
 
(skreślony).
 
Art. 10
 
(skreślony).
 
Art. 11
 
(skreślony).